Dom#367; 
Solární technika, klimatizace a tepelná čerpadla

Daikin ALTHERMA

Pokročilá technologie tepelného čerpadla Daikin Altherma nabízí úspory a příjemnou teplotu místnosti. Tato technologie přizpůsobuje výkon požadavkům, používá komponenty šetřící energii a výkon je řízen inteligentními ovladači.

Systém Daikin Altherma je správně dimenzován pro váš dům, proto neplatíte za zbytečný výkon. Jeho srdcem je vysokovýkonný kompresor, dodávající maximální výkon při minimální spotřebě energie.
Inteligentní ovladače zajišťují maximální úsporu energie ve všech ročních obdobích – i ve velmi chladném počasí – udržují provozní náklady na nízké úrovni. K tomu připočtěte nenáročnou údržbu a vynikající hodnocení energetické účinnosti. Celkově instalace Daikin Altherma přináší krátkou dobu návratnosti investic a efektivní provoz za všech podmínek.

Tepelná čerpadla DAIKIN ALTHERMA lze efektivně využít nejen pro podlahové vytápění a vytápění pomocí nízkoteplotních radiátorů. Systém s vysokoteplotním tepelným čerpadlem DAIKIN ALTHERMA je vhodný pro vytápění vysokoteplotními radiátory a pro ohřev TUV. Tepelná čerpadla DAIKIN ALTHERMA lze tedy využít jako zdroj vytápění nejen pro novostavby, ale i pro stávající stavby, které mají vytápění založeno na vysokoteplotních radiátorech.

Daikin Altherma vytápí až 5x účinněji v porovnání s tradičním systémem vytápění založeném na fosilních palivech nebo elektřině. Zužitkováním tepla obsaženého ve venkovním vzduchu, spotřebujete mnohem méně energie, zatímco si stále užíváte stabilní a příjemnou úroveň komfortu.

 

 

 

 

 

 

 

NÍZKOTEPLOTNÍ SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA

Stavíte nový dům? Chcete snížit energetickou náročnost vašeho stávajícího domu? Nízkotelotní systém Daikin Altherma je ideálním řešením. Slučuje vytápění, chlazení a ohřev teplé vody v jednom systému a poskytuje tak maximální pohodlí po celý rok.

 

Výhody nízkoteplotního systému


 • Dlouhodobé zkušenosti výrobce s tepelnými čerpadly vzduch-vodaHydrobox s integrovaným nerezovým zásobníkem
 • Vysokovýkonový kopresor umožňuje chod tepelného čerpadla až do -25°C
 • Kratší doba návratnosti vzhledem k nižším požadavkům na dohřev el. energií v mrazivých teplotách
 • Hodnota faktoru COP až 5,04 při 7°C a 4,02 při 2°C
 • Velice tichý provoz
 • S využitím jednotek fan coil možnost topení i chlazení

 

Nevýhody nízkoteplotního systému


 • Využitelný pouze pro podlahové topení nebo nízkoteplotní radiátory

 

 

VYSOKOTEPLOTNÍ SYSTÉM TEPELNÉHO ČERPADLA

Vysokoteplotní Split systém Daikin Altherma umožňuje přímou náhradu kotle, neboť ohřívá vodu na vysokou teplotu, což vyžadují tradiční systémy, a přitom spotřebovává mnohem méně energie. Vysokoteplotní Split systém Daikin Altherma dokáže ohřívat vodu až na 80 °C bez dalšího elektrického ohřívače. Tato technologie je založena na kaskádovém využití kopresorů (viz. obrázek níže), kdy jeden kompresor je standardně ve venkovní jednotce a druhý ve vnitřní. Tento systém je tedy ideální pro použití se standardními radiátory a stávajícími potrubními rozvody, které netřeba měnit.

 

Vysokoteplotní systém

 

Výhody vysokokoteplotního systému


 • Dlouhodobé zkušenosti výrobce s tepelnými čerpadly vzduch-voda
 • Technologie kaskádových kopresorů umožňuje ohřev vody až na 85 °C
 • Technologie kaskádových kopresorů umožňuje chod tepelného čerpadla až do -25°C bez zapojení elektrického dohřevu
 • Ohřev TUV bez nutnosti využití dalšího zdroje
 • Možnost napojení na vysokoteplotní radiátory

 

Nevýhody vysokoteplotního systému


 • Vyšší pořizovaci náklady
 • Nižší hodnoty COP oproti nízkoteplotním systémům (COP pouze cca 3,2 při 7°C)

 

Vytvořil Marek Salát © | TTM Morava s.r.o 2011 ©